BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ

Đăng vào 12/01/2018 11:00

BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ

Bộ môn Luật hình sự được thành lập ngay sau khi thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội. Bộ môn Luật hình sự hiện nay có 14 giảng viên cơ hữu, trong đó có 7 tiến sĩ, 6 thạc sĩ và 1 cử nhân. Trong số 14 giảng viên (cơ hữu) của Bộ môn có 01 giáo sư, giảng viên cao câp; 02 phó giáo sư, giảng viên cao cấp; 04 giảng viên chính và 07 giảng viên. Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu, Bộ môn Luật hình sự còn có 06 giảng viên thỉnh giảng với 05 tiến sĩ và 01 thạc sĩ; trong đó có 01 phó giáo sư, giảng viên cao cấp, 04 giảng viên chính và 01 giảng viên. Trong số 20 giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của Bộ môn Luật hình sự hiện nay có nhà giáo là Nhà giáo ưu tú.

Tập thể giảng viên Bộ môn Luật hình sự đã biên soạn hoàn chỉnh bộ Giáo trình Luật hình sự Việt Nam cho các hệ đào tạo đại học. Đây là những giáo trình có chất lượng và uy tín cao trong khoa học luật hình sự Việt Nam. Bộ giáo trình này thường xuyên được chỉnh sửa cho phù hợp với sự phát triển của luật hình sự và thực tiễn phòng, chống tội phạm ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và học tập của cán bộ giáo viên và sinh viên toàn trường. Cùng với việc đảm nhận giảng dạy môn học Luật hình sự Việt Nam (gồm 2 module) là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc (cho sinh viên Ngành luật, Ngành ngôn ngữ anh song bằng, Lớp chất lượng cao, sinh viên các lớp vừa làm vừa học), Bộ môn Luật hình sự còn đảm nhận giảng dạy môn học Luật hình sự Việt Nam là môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành tự chọn cho sinh viên Ngành luật kinh tế, Ngành luật thương mại quốc tế.

Bên cạnh việc giảng dạy môn học Luật hình sự, Bộ môn Luật hình sự còn đảm nhận giảng dạy 03 môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành tự chọn cho sinh viên hệ chính quy gồm: Luật hình sự quốc tế; Tổ chức tội phạm mafia và Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự.

Ngoài hoạt động giảng dạy, giảng viên Bộ môn Luật hình sự còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học: Chủ nhiệm và tham gia nghiên cứu đề tài khoa học Cấp nhà nước, Cấp bộ, Cấp trường; hội thảo khoa học Cấp trường, Cấp khoa, biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, viết bài cho các tạp chí chuyên ngành luật.

 

TẬP THỂ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ

 

Lãnh đạo bộ môn

1. TS.GVC Nguyễn Văn Hương - Phó Bộ môn, Phụ trách Bộ môn.

 

          Các giảng viên

1. GS.TS.GVCC.NGUT Nguyễn Ngọc Hòa

2. PGS.TS.GVCC Trương Quang Vinh 

3. PGS.TS.GVCC Cao Thị Oanh

4. TS.GVC Hoàng Văn Hùng

5. TS.GVC Lê Đăng Doanh

6. ThS.GVC Phạm Văn Báu

7. ThS.GV Lưu Hải Yến

8.  TS.GV Vũ Hải Anh

9.  CN.GV Phạm Tài Tuệ

10. ThS.GV Đào Phương Thanh

11. ThS.GV Mai Thanh Nhung

12. ThS.GV Nguyễn Thành Long

13. ThS.GV Lê Thị Diễm Hằng

         

Các giảng viên thỉnh giảng

1. PGS.TS.GVCC Dương Tuyết Miên

2. TS.GVC Nguyễn Tuyết Mai

3. TS.GV Đào Lệ Thu

4. TS.GVC Lý Văn Quyền

5. TS.GVC Trần Văn Dũng

6. ThS.GVC.NGƯT  Trần Đức Thìn