Bộ môn

BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (cập nhật 19/5/2021)
 
BỘ MÔN KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VÀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
THÔNG TIN BỘ MÔN KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VÀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP I. Giới thiệu về Bộ môn Khoa học điều tra tội phạm và Giám định tư pháp (KHĐTTP và GĐTP) Bộ môn KHĐTTP và GĐTP trực thuộc Khoa Pháp luật hình sự, đảm nhiệm giảng dạy 02 học phần tự chọn là: “Khoa học điều tra tội phạm” và “Tư pháp đối với người chưa thành niên”. Bộ môn cũng đang chuẩn bị cho việc giảng dạy thêm 01 học phần tự chọn là: “Luật thi hành án hình sự” trong thời gian tới. Các học phần do Bộ môn KHĐTTP và GĐTP đảm nhiệm được thiết kế với nội dung phong phú và phương pháp giảng dạy tích cực, gắn với thực tiễn, chú trọng các kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề, vụ việc hình sự trên thực tế. Hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, minh họa đa dạng, cập nhật. Người học có thể được tham gia các cuộc thi, phiên họp giả định, các giờ học ngoại khóa để trực tiếp chứng kiến, nghiên cứu công tác thực tiễn dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giảng viên và các cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp hình sự. Lịch trình giảng dạy và phương pháp đánh giá chất lượng học tập của người học được xây dựng theo các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ của từng học phần, điều chỉnh phù hợp với từng đối tượng người học (xem thêm Đề cương học phần). Hàng năm, số lượng sinh viên đăng ký các học phần thuộc Bộ môn KHĐTTP và GĐTP khá đông, cho thấy sự quan tâm, yêu thích và nhu cầu tìm hiểu rất lớn của sinh viên đối với các lĩnh vực này. Đây cũng là nguồn động lực quý báu để các giảng viên của Bộ môn không ngừng nghiên cứu, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao. II. Thông tin các học phần do Bộ môn KHĐTTP và GĐTP giảng dạy 1. Học phần “Khoa học điều tra tội phạm” cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về cách thức tổ chức, tiến hành hoạt động điều tra hình sự nói chung và các biện pháp, chiến thuật điều tra hình sự nói riêng nhằm phục vụ hiệu quả công tác điều tra tội phạm. Học phần cũng giúp người học tiếp cận với hoạt động điều tra nhiều vụ án hình sự trên thực tế, đặc biệt phù hợp với những sinh viên yêu thích và có định hướng nghề nghiệp đối với chuyên ngành tư pháp hình sự. 2. Học phần “Tư pháp đối với người chưa thành niên” cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về pháp luật và cơ chế thực thi pháp luật Việt Nam về người chưa thành niên, với sự tham chiếu với các nguyên tắc, chuẩn mực của pháp luật quốc tế. Học phần cũng giới thiệu đến người học các khía cạnh cơ bản về sự phát triển của người chưa thành niên và các yếu tố tác động đến quá trình này, bao gồm cả ảnh hưởng của sự lạm dụng, bỏ bê, những trải nghiệm bất lợi khác cũng như sự cần thiết của những can thiệp nhạy cảm (thân thiện) với người chưa thành niên. 3. Học phần “Luật thi hành án hình sự” (dự kiến) cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về pháp luật và cơ chế thực thi pháp luật Việt Nam về thi hành án hình sự. Học phần cũng trang bị cho người học những hiểu biết về quy định pháp luật liên quan đến cơ quan thi hành án, cơ quản quản lý thi hành án hình sự, trình tự, thủ tục thi hành án tử hình, thi hành án phạt tù, chế độ quản lý phạm nhân, những quy định về thi hành các loại hình phạt khác và biện pháp tư pháp. III. Thông tin các giảng viên và liên hệ của Bộ môn KHĐTTP và GĐTP Hiện nay, Bộ môn KHĐTTP và GĐTP có 03 giảng viên cơ hữu với nhiều tâm huyết trong công tác giảng dạy, tích cực trong nghiên cứu khoa học, nghiêm túc trong công việc và thân thiện với người học. 1. PGS.TS. Đỗ Thị Phượng - Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn 2. TS. Trần Thị Thu Hiền - Giảng viên 3. ThS. Hoàng Thái Duy - Giảng viên Cùng với các giảng viên cơ hữu, nhiều giảng viên kiêm nhiệm của Khoa Pháp luật hình sự (Bộ môn Luật hình sự, Bộ môn Luật tố tụng hình sự, Bộ môn Tâm lý học, Bộ môn Tội phạm học), các khoa chuyên môn khác của Trường Đại học Luật Hà Nội và các chuyên gia, cán bộ thực tiễn của các cơ quan tư pháp cũng được mời tham gia giảng dạy các học phần của Bộ môn KHĐTTP và GĐTP. Văn phòng Bộ môn KHĐTTP và GĐTP: Phòng A309 (Tầng 3 Nhà A), Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 87, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. THÔNG TIN BỘ MÔN KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VÀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP I. Giới thiệu về Bộ môn Khoa học điều tra tội phạm và Giám định tư pháp (KHĐTTP và GĐTP) Bộ môn KHĐTTP và GĐTP trực thuộc Khoa Pháp luật hình sự, đảm nhiệm giảng dạy 02 học phần tự chọn là: “Khoa học điều tra tội phạm” và “Tư pháp đối với người chưa thành niên”. Bộ môn cũng đang chuẩn bị cho việc giảng dạy thêm 01 học phần tự chọn là: “Luật thi hành án hình sự” trong thời gian tới. Các học phần do Bộ môn KHĐTTP và GĐTP đảm nhiệm được thiết kế với nội dung phong phú và phương pháp giảng dạy tích cực, gắn với thực tiễn, chú trọng các kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề, vụ việc hình sự trên thực tế. Hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, minh họa đa dạng, cập nhật. Người học có thể được tham gia các cuộc thi, phiên họp giả định, các giờ học ngoại khóa để trực tiếp chứng kiến, nghiên cứu công tác thực tiễn dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giảng viên và các cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp hình sự. Lịch trình giảng dạy và phương pháp đánh giá chất lượng học tập của người học được xây dựng theo các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ của từng học phần, điều chỉnh phù hợp với từng đối tượng người học (xem thêm Đề cương học phần). Hàng năm, số lượng sinh viên đăng ký các học phần thuộc Bộ môn KHĐTTP và GĐTP khá đông, cho thấy sự quan tâm, yêu thích và nhu cầu tìm hiểu rất lớn của sinh viên đối với các lĩnh vực này. Đây cũng là nguồn động lực quý báu để các giảng viên của Bộ môn không ngừng nghiên cứu, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao. II. Thông tin các học phần do Bộ môn KHĐTTP và GĐTP giảng dạy 1. Học phần “Khoa học điều tra tội phạm” cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về cách thức tổ chức, tiến hành hoạt động điều tra hình sự nói chung và các biện pháp, chiến thuật điều tra hình sự nói riêng nhằm phục vụ hiệu quả công tác điều tra tội phạm. Học phần cũng giúp người học tiếp cận với hoạt động điều tra nhiều vụ án hình sự trên thực tế, đặc biệt phù hợp với những sinh viên yêu thích và có định hướng nghề nghiệp đối với chuyên ngành tư pháp hình sự. 2. Học phần “Tư pháp đối với người chưa thành niên” cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về pháp luật và cơ chế thực thi pháp luật Việt Nam về người chưa thành niên, với sự tham chiếu với các nguyên tắc, chuẩn mực của pháp luật quốc tế. Học phần cũng giới thiệu đến người học các khía cạnh cơ bản về sự phát triển của người chưa thành niên và các yếu tố tác động đến quá trình này, bao gồm cả ảnh hưởng của sự lạm dụng, bỏ bê, những trải nghiệm bất lợi khác cũng như sự cần thiết của những can thiệp nhạy cảm (thân thiện) với người chưa thành niên. 3. Học phần “Luật thi hành án hình sự” (dự kiến) cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản về pháp luật và cơ chế thực thi pháp luật Việt Nam về thi hành án hình sự. Học phần cũng trang bị cho người học những hiểu biết về quy định pháp luật liên quan đến cơ quan thi hành án, cơ quản quản lý thi hành án hình sự, trình tự, thủ tục thi hành án tử hình, thi hành án phạt tù, chế độ quản lý phạm nhân, những quy định về thi hành các loại hình phạt khác và biện pháp tư pháp. III. Thông tin các giảng viên và liên hệ của Bộ môn KHĐTTP và GĐTP Hiện nay, Bộ môn KHĐTTP và GĐTP có 03 giảng viên cơ hữu với nhiều tâm huyết trong công tác giảng dạy, tích cực trong nghiên cứu khoa học, nghiêm túc trong công việc và thân thiện với người học. 1. PGS.TS. Đỗ Thị Phượng - Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn 2. TS. Trần Thị Thu Hiền - Giảng viên 3. ThS. Hoàng Thái Duy - Giảng viên Cùng với các giảng viên cơ hữu, nhiều giảng viên kiêm nhiệm của Khoa Pháp luật hình sự (Bộ môn Luật hình sự, Bộ môn Luật tố tụng hình sự, Bộ môn Tâm lý học, Bộ môn Tội phạm học), các khoa chuyên môn khác của Trường Đại học Luật Hà Nội và các chuyên gia, cán bộ thực tiễn của các cơ quan tư pháp cũng được mời tham gia giảng dạy các học phần của Bộ môn KHĐTTP và GĐTP. Văn phòng Bộ môn KHĐTTP và GĐTP: Phòng A309 (Tầng 3 Nhà A), Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 87, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. BỘ MÔN KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VÀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
 
BỘ MÔN TỘI PHẠM HỌC
BỘ MÔN TỘI PHẠM HỌC
 
BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ
BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ (cập nhật 16/5/2021)
 
BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC
BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC (cập nhật 15/5/2021)
 
BỘ MÔN KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VÀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
BỘ MÔN KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VÀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
 
BỘ MÔN TỘI PHẠM HỌC
BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ
 
BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC
BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC
 
BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
 
BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ
BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ