KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Đăng vào 27/04/2017 09:20

Khoa Pháp luật hình sự được thành lập theo Quyết định số 470/QĐ-BTP ngày 06/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (trên cơ sở tách Khoa Tư pháp thành Khoa Pháp luật hình sự và Khoa Pháp luật dân sự).

Khoa Pháp luật hình sự hiện có 33 giảng viên, 01 giảng viên tập sự và 01 trợ lí; trong đó có 02 giáo sư, 03 phó giáo sư, 17 tiến sĩ, 12 thạc sĩ, 03 cử nhân và 02 chuyên viên.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban chủ nhiệm Khoa gồm 01 Trưởng khoa

          

         

          

           PGS.TS.Cao Thị Oanh

Trưởng khoa Khoa Pháp luật hình sự

            

 

 Khoa Pháp luật Hình sự có 04 Bộ môn và 01 Trung tâm gồm: Bộ môn Luật hình sự, Bộ môn Luật tố tụng hình sự, Bộ môn Khoa học điều tra tội phạm và Giám định tư pháp, Bộ môn Tâm lí và Trung tâm Tội phạm học.

Đội ngũ giảng viên Khoa Pháp luật hình sự kết hợp giữa nhiều thế hệ, có năng lực, trình độ, có lòng nhiệt tình và yêu nghề tha thiết. Ngoài công tác giảng dạy, các giảng viên của Khoa còn tích cực tham gia biên soạn giáo trình, và thực hiện nhiều dự án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học có hàm lượng tri thức khoa học cao. Chi bộ Khoa Pháp luật hình sự là Chi bộ lớn của Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội với 29 Đảng viên, luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và Cựu chiến binh Khoa Pháp luật hình sự luôn tích cực hoạt động, gắn liền công tác phong trào với công tác chuyên môn, đạt nhiều thành tích cao.

Quỹ Khuyến học Khoa Pháp luật hình sự do các giảng viên của Khoa và các tổ chức, các nhân khác đóng góp; hàng năm trao các suất học bổng cho sinh viên có thành tích cao trong học tập và sinh viên nghèo vượt khó. Sinh viên Khoa Pháp luật hình sự luôn tích cực học tập, rèn luyện, đạt nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, văn nghệ, thể thao, hoạt động tình nguyện, nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã trở thành những cán bộ chủ chốt trong các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội ở trung ương và địa phương.

              

 

Các đồng chí lãnh đạo Khoa Tư pháp, Khoa Pháp luật hình sự qua các thời kì:

 

ĐC. Phạm Thái, nguyên Trưởng Khoa Tư pháp (1979 -1982)

GS.TS.NGƯT. Nguyễn Ngọc Hòa, nguyên Trưởng Khoa Tư pháp (1982-1993)

TS. Ngô Ngọc Thủy, nguyên Trưởng Khoa Tư pháp, Khoa Pháp luật hình sự (1993-2005)

PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn, nguyên Trưởng Khoa pháp luật hình sự (2005-2010)

TS. Bùi Kiên Điện, nguyên Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Pháp luật hình sự (2010-2011)

TS. Phan Thị Thanh Mai, Trưởng Khoa pháp luật hình sự (2011- 2019)