KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

Đăng vào 15/05/2021 00:00

Khoa Pháp luật hình sự được thành lập theo Quyết định số 470/QĐ-BTP ngày 06/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (trên cơ sở tách Khoa Tư pháp thành Khoa Pháp luật hình sự và Khoa Pháp luật dân sự).

Tiếp nối truyền thống hơn 40 năm hình thành và phát triển của Khoa Tư pháp, Khoa Pháp luật hình sự là một trong sáu khoa chuyên ngành luật của Trường Đại học Luật Hà Nội, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cử nhân luật; thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự, tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

 

 

 

Khoa Pháp luật hình sự (sau đây gọi tắt là Khoa) hiện có 34 viên chức và người lao động, trong đó có 01 nhà giáo ưu tú, 01 giáo sư, 05 phó giáo sư, 21 tiến sĩ, 11 thạc sĩ, 02 cử nhân. Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu, Khoa còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng đông đảo với trình độ chuyên môn sâu, bề dày kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong các cơ quan tư pháp.

Về tổ chức, Khoa gồm: Lãnh đạo khoa, trợ lý và 05 bộ môn.

 

 

 

 

Lãnh đạo Khoa: Trưởng khoa - PGS.TS. Cao Thị Oanh.

PGS.TS.Cao Thị Oanh

Trưởng Khoa Pháp luật hình sự

Phó Trưởng khoa - TS. Vũ Hải Anh

TS. Vũ Hải Anh

Phó Trưởng Khoa Pháp luật hình sự

 

Khoa có 05 Bộ môn gồm: Bộ môn Luật hình sự, Bộ môn Luật tố tụng hình sự, Bộ môn Khoa học điều tra tội phạm và Giám định tư pháp, Bộ môn Tâm lý và Bộ môn Tội phạm học đảm nhiệm giảng dạy 15 học phần bắt buộc và tự chọn trong chương trình đào tạo cử nhân ngành luật, cử nhân ngành luật chất lượng cao, cử nhân ngành luật thương mại quốc tế, cử nhân ngành luật kinh tế, cử nhân ngành ngôn ngữ Anh, cử nhân hệ liên thông chính quy ngành luật. Nhiều giảng viên của các bộ môn còn tham gia đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự, tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Đội ngũ giảng viên Khoa Pháp luật hình sự kết hợp giữa nhiều thế hệ, có năng lực, trình độ, có lòng nhiệt tình và yêu nghề tha thiết. Ngoài công tác giảng dạy, các giảng viên của Khoa còn tích cực tham gia biên soạn giáo trình và thực hiện nhiều dự án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học có hàm lượng tri thức khoa học cao. Chi bộ Khoa Pháp luật hình sự là Chi bộ lớn của Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội với 28 đảng viên, luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và Cựu chiến binh Khoa luôn tích cực hoạt động, gắn liền công tác phong trào với công tác chuyên môn, đạt nhiều thành tích cao.

Quỹ Khuyến học Khoa Pháp luật hình sự do các giảng viên của Khoa và các tổ chức, các nhân khác đóng góp hàng năm trao nhiều suất học bổng cho sinh viên có thành tích cao trong học tập và sinh viên nghèo vượt khó, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sinh viên Khoa Pháp luật hình sự luôn tích cực học tập, rèn luyện, đạt nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, văn nghệ, thể thao, hoạt động tình nguyện, nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã trở thành những cán bộ chủ chốt trong các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội ở trung ương và địa phương.

 

                 

Với mục tiêu đào tạo được đội ngũ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có kiến thức chuyên môn sâu và kỹ năng hoạt động thực tiễn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư pháp hình sự đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, Khoa luôn xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chất chiến lược là nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện tối đa cho giảng viên có cơ hội học tập nâng cao trình độ, kỹ năng. Giảng viên của Khoa cam kết nỗ lực phấn đấu là tấm gương cho người học: giỏi về chuyên môn, cao đẹp về nhân cách, năng động - sáng tạo trong công việc, hết mình vì kết quả học tập và rèn luyện của học trò thân yêu.

Các đồng chí lãnh đạo Khoa Tư pháp, Khoa Pháp luật hình sự qua các thời kì:

ĐC. Phạm Thái, nguyên Trưởng Khoa Tư pháp (1979 -1982)

GS.TS.NGƯT. Nguyễn Ngọc Hòa, nguyên Trưởng Khoa Tư pháp (1982-1993)

TS. Ngô Ngọc Thủy, nguyên Trưởng Khoa Tư pháp, Khoa Pháp luật hình sự (1993-2005)

PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn, nguyên Trưởng Khoa pháp luật hình sự (2005-2010)

TS. Bùi Kiên Điện,                              nguyên Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Pháp luật hình sự (2010-2011)

TS. Phan Thị Thanh Mai,                     nguyên Trưởng Khoa pháp luật hình sự (2011-2018)

PGS.TS. Cao Thị Oanh, Trưởng Khoa pháp luật hình sự (2019-nay)