BỘ MÔN TỘI PHẠM HỌC

Đăng vào 19/05/2021 00:00

BỘ MÔN TỘI PHẠM HỌC

I. Giới thiệu Bộ môn Tội phạm học.

Bộ môn Tội phạm học hiện nay có 3 giảng viên cơ hữu gồm 02 tiến sĩ là giảng viên chính và 01 thạc sĩ đang là nghiên cứu sinh. Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu, Bộ môn Tội phạm học còn có 01 giảng viên cao cấp nghỉ hưu hợp đồng giảng dạy. Bộ môn tội phạm học hiện đảm nhiệm 02 môn học thuộc kiến thức học phần tự chọn của 02 khung chương trình đào tạo đại học: Tội phạm học (CNTC 10; CLC.CT12) và Pháp luật về phòng chống tham nhũng (CNTC 15; CLC.CT18). Bộ môn Tội phạm học đảm nhiệm chuyên ngành cao học: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm (mã số: 60380105) do các giảng viên cơ hữu trong Khoa pháp luật hình sự tham gia giảng dạy; Khoa PLHS còn mời thỉnh giảng là các giảng viên uy tín ngoài trường trong đó có các thầy cô thuộc bộ môn Tội phạm học trước đây nay đã chuyển công tác làm lãnh đạo của các trường, học viện.

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, các giảng viên Bộ môn Tội phạm học còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học: Chủ nhiệm đề tài hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học; Viết bài tham luận cho các hội thảo trong nước và hội thảo Quốc tế; Chủ biên hoặc tham gia biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo; viết bài cho các tạp chí chuyên ngành luật trong nước và nước ngoài. Giảng viên của Bộ môn Tội phạm học còn hướng dẫn các Nghiên cứu sinh viết Luận án tiến sĩ, học viên cao học viết luận văn thạc sĩ, sinh viên viết khoá luận tốt nghiệp và hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.

II. Đội ngũ giảng viên Bộ môn Tội phạm học

2.1. Giảng viên cơ hữu

1. TS. Lý Văn Quyền – GVC, Trưởng Bộ môn

Điện thoại: 0904118487, E-mail: lyquyendhl@gmail.com

2. TS. Lưu Hoài bảo – GVC

Điên Thoại: 0986173446,E-mail: luuhoaibaohlu.edu@gmail.com

3. ThS. Nguyễn Việt Khánh Hoà - GV

Điện thoại: 0907664999; E-mail: viet_khanh_hoa@yahoo.com

2.2. Giảng viên hợp đồng 

GS.TS. Lê Thị Sơn - Điện thoại: 0903404587, E-mail: lesondhl@yahoo.com

Văn phòng Bộ môn Tội phạm học:

Phòng 309, nhà A, 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

2.3. Ngoài các giảng viên Bộ môn Tội phạm học nêu trên Khoa pháp luật hình sự còn mời các thầy cô trong Trường và ngoài Trường Đại học Luật Hà Nội tham gia giảng dạy cao học chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm. Đó là các thầy cô sau:

  1. GS. TS. Nguyễn Ngọc Hoà
  2. PGS.TS. Trương Quang Vinh
  3. PGS.TS. Cao Thị Oanh
  4. PGS.TS. Nguyễn văn Hương
  5. TS. Lê Đăng Doanh
  6. TS. Nguyễn Tuyết Mai
  7. PGS. TS. Dương Tuyết Miên
  8. PGS.TS. Trần Hữu Tráng
  9. TS. Hoàng Xuân Châu…

III. Các học phần thuộc các chương trình đào tạo Bộ môn Tội phạm học

3.1. Đào tạo cử nhân

STT

Tên chương trình

đào tạo

Tên học phần

Số tín chỉ

Học phần bắt buộc

Học phần tự chọn

1

Hệ chính quy ngành luật

Tội phạm học

2

 

x

2

Hệ chính quy chất lượng cao ngành luật

Tội phạm học

2

 

x

3

Hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành tiếng Anh pháp lý

Tội phạm học

2

 

x

4

Hệ vừa học vừa làm

Tội phạm học

2

x

 

5

Hệ chính quy ngành luật

Pháp luật về phòng, chống tham nhũng

2

 

x

6

Hệ chính quy chất lượng cao ngành luật

Pháp luật về phòng, chống tham nhũng

2

 

x

7

Hệ liên thông

Pháp luật về phòng, chống tham nhũng

2

 

x

 

3.2. Đào tạo trình độ thạc sĩ

 

STT

Tên chương trình

đào tạo

Tên học phần

Số tín chỉ

Học phần bắt buộc

Học phần tự chọn

1

 

Chuyên ngành LHS, LTTHS và chuyên ngànhTội phạm học (Định hướng nghiên cứu)

 

Chuyên đề: những vấn đề pháp lý mới của TPH

10 tiết

 

x

LHS03: Tội phạm học 01

4

x

 

LHS08: Tội phạm học 02

4

 

x

LHS09: Tội phạm học 03

3

 

x

2

Chuyên ngànhTội phạm học và phòng ngừa tội phạm (Định hướng ứng dụng)

 

Chuyên đề: những vấn đề pháp lý mới của TPH

10 tiết

 

x

Tội phạm học 01: Những vấn đề cơ bản của tội phạm học ứng dụng

4

x

 

Tội phạm học 02: Kiểm soát xã hội, Kiểm soát tội phạm và ứng dụng lí thuyết này vào thực tiễn phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam.

2

x

 

Tội phạm học 03: Áp dụng pháp luật hình sự đối với một số nhóm tội điển hình

2

x

 

Tội phạm học 04: Phòng ngừa tội phạm tình dục ở Việt Nam

2

 

x

Tội phạm học 05: Phòng ngừa tội phạm tham nhũng ở Việt Nam

2

 

x

Tội phạm học 06: Phòng ngừa tội phạm ma tuý ở Việt Nam

2

 

x

Tội phạm học 07: Phòng ngừa tội phạm do người chưa thành niên thực hiện ở Việt Nam

2

 

x

Tội phạm học 08: Phòng ngừa tội phạm do nữ giới thực hiện ở Việt Nam

2

 

x

Tội phạm học 09: Phòng ngừa tội mua bán người ở Việt Nam

2

 

x

Tội phạm học 10: Phòng ngừa tội phạm về cờ bạc ở Việt Nam

2

 

x

 

3.3. Đào tạo trình độ tiến sĩ

(Giảng dạy theo các chuyền đề bắt buộc phù hợp với đề tài nghiên cứu của từng nghiên cứu sinh)