Địa chỉ liên hệ

Đăng vào 23/09/2017 10:35

Khoa Pháp luật hình sự

Địa chỉ: Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Nhà A - Tầng 3

- Phòng A308: Văn phòng làm việc của Ban chủ nhiệm khoa, Trợ lý

- Phòng A309: Văn phòng các Bộ môn: Luật hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Khoa học điều tra tội phạm và giám định tư pháp, Tội phạm học, Tâm lý.

Tel: (00) (84) (24) 3.773.0240

Email: