BỘ MÔN KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VÀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Đăng vào 12/01/2018 12:27

          Bộ môn Khoa học điều tra tội phạm và Giám định tư pháp gồm có hai môn học tự chọn đó là: Khoa học điều tra tội phạm và Giám định tư pháp. Do hiện nay số lượng giảng viên cơ hữu của Bộ môn khá mỏng nên Bộ môn đã tạm dừng môn học Giám định tư pháp để tập trung giảng dạy và nghiên cứu môn Khoa học điều tra tội phạm. Bộ môn có hai giảng viên cơ hữu (trong đó có một giảng viên cao cấp (PGS.TS), một giảng viên (đang là nghiên cứu sinh) và 4 giảng viên kiêm nhiệm. Đặc biệt, một số giảng viên kiêm nhiệm tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học cùng với Bộ môn là các giảng viên chính của Học viện Cảnh sát nhân dân và các Điều tra viên của thành phố Hà Nội.

          Môn học gắn liền với các biện pháp, chiến thuật điều tra các vụ án hình sự nên sinh viên được tiếp cận nhiều với các vụ án thực tế, hay nói cách khác họ học cách điều tra qua các vụ án hình sự dưới sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên. Do môn học gắn liền với thực tiễn điều tra các vụ án hình sự, phong phú về nội dung, đa dạng về phương pháp học và nghiên cứu nên số lượng sinh viên hàng năm đăng ký môn học này khá đông. Điều đó cho thấy sự yêu thích rất lớn của sinh viên đối với môn học này và cũng là sự cỗ vũ nhiệt tình cho các các giảng viên của Bộ môn.

          Các giảng viên của cơ hữu của Bộ môn:

         1. PGS.TS. Đỗ Thị Phượng - Trưởng bộ môn

          2. ThS. Trần Thị Thu Hiền