BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC

Đăng vào 12/01/2018 11:35

BỘ MÔN TÂM LÍ HỌC

            Bộ môn Tâm lí học được thành lập từ những năm 80 của thế kỷ trước và thuộc Khoa Tư pháp. Ngày nay, Bộ môn thuộc Khoa Pháp luật hình Sự. Bộ môn đảm nhận 3 môn học tự chọn: Tâm lí học đại cương, Tâm lí học tư pháp và Tâm lí học tội phạm. Các môn học này cung cấp cho người học tri thức và kỹ năng phân tích các tiến trình tinh thần và hành vi nói chung, hành vi tố tụng và hành vi phạm tội nói riêng. Hiện nay, Bộ môn có 4 giảng viên cơ hữu:

1. TS. Chu Văn Đức – Phụ trách Bộ môn.

2. PGS.TS. Đặng Thanh Nga

3. TS. Bùi Kim Chi

4. ThS. Phan Kiều Hạnh