Khoa Pháp luật hình sự tổ chức Hội thảo khoa học với đề tài “Chế định khởi tố, điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam”. Chủ trì: ThS. Trần Thị Liên - Giảng viên Bộ môn Luật Tố tụng hình sự

Đăng vào 25/05/2017 19:58

KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “CHẾ ĐỊNH KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA, TRUY TỐ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM”

Thời gian: 8 giờ 15 phút, ngày 25/5/2017

Địa điểm: Hội trường A402

Chủ trì: ThS. Trần Thị Liên - Giảng viên Bộ môn Luật Tố tụng hình sự

Nội dung hội thảo: “Chế định khởi tố, điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam”

Sáng ngày 25/5/2017, tại Hội trường A402 Trường Đại học Luật Hà Nội; Khoa Pháp luật hình sự đã tổ chức Hội thảo khoa học với đề tài “Chế định khởi tố, điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam”. Đến dự Hội thảo có TS. Phan Thị Thanh Mai - Trưởng khoa Khoa Pháp luật hình sự, TS. Vũ gia Lâm - Trưởng bộ môn Luật Tố tụng hình sự cùng đông đảo các thầy cô trong và ngoài khoa, các nghiên cứu sinh, học viên và các em sinh viên.

Dưới sự điều hành của ThS. Trần Thị Liên - Chủ trì hội thảo, các báo cáo viên đã trình bày các tham luận về chế định khởi tố, điều tra, truy tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. Các tham luận đã chỉ ra những bất cập trong quy định của bộ luật, nêu những vướng mắc trên thực tiễn và gợi mở, đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Hội thảo được tổ chức thành công tốt đẹp. Đây vừa là diễn đàn chuyên môn, vừa là kênh kết nối, trao đổi các thông tin giữa các nhà khoa học với những người làm công tác thực tiễn và học viên, sinh viên.

Một số hình ảnh liên đến Hội thảo khoa học:

 

Các thầy cô Khoa Pháp luật hình sự

Chủ trì hội thảo: ThS. Trần Thị Liên - Giảng viên Bộ môn Luật Tố tụng hình sự

 

Giảng viên trẻ Khoa Pháp luật hình sự và niềm vui khi Hội thảo được tổ chức thành công tốt đẹp!