Hội thảo khoa học “Phòng ngừa các tội phạm về tình dục ở Việt Nam”

Đăng vào 27/06/2020 00:00

Hội thảo khoa học “Phòng ngừa các tội phạm về tình dục ở Việt Nam”

Chiều ngày 26/06/2020, Khoa pháp luật hình sự tổ chức hội thảo “Phòng ngừa các tội phạm về tình dục ở Việt Nam”.

Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo, đại biểu từ các Khoa chuyên môn, các giảng viên khoa Pháp luật Hình sự và sinh viên của Trường Đại học Luật Hà Nội. Hội thảo do PGS. TS Cao Thị Oanh và TS. Lưu Hoài Bảo đồng chủ trì.

Tại Hội thảo, các diễn giả đã trình bày các chuyên đề liên quan đến quy định pháp luật về các tội phạm tình dục trong Bộ luật hình sự Việt Nam và đặt ra một số vấn đề về thực tiễn áp dụng quy định pháp luật. Từ vấn đề quy định pháp luật, các diễn giả tập trung trao đổi về tình hình, nguyên nhân của tội phạm tình dục nhìn ở nhiều góc độ khác nhau, trao đổi về chuyên đề dự báo, phòng ngừa tội phạm về tình dục ở Việt Nam.

Hội thảo nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ các nhà khoa học và sinh viên trao đổi xoay quanh những vướng mắc trong quy định pháp luật, vấn đề phòng ngừa đặt ra ở Việt Nam về loại tội phạm này trong thời gian tới.

Những ý kiến của các đại biểu đưa ra trong hội thảo là cơ sở để góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về các tội phạm về tình dục đồng thời là cơ sở để đưa ra các kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm tình dục ở Việt Nam trong thời gian tới.

Một số hình ảnh liên quan đến hội thảo: