Hội thảo khoa học Khoa Pháp luật hình sự: “ Bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự”

Đăng vào 02/11/2018 09:44

Chiều ngày 30/10/2018, Khoa pháp luật hình sự tổ chức hội thảo “ Bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự”. Hội thảo có sự tham gia của đại biểu đến từ Trường Đại học Kiểm sát, Học viện tư pháp và đông đảo các thành viên khoa Pháp luật hình sự. PGS. TS Cao Thị Oanh và TS. Mai Thanh Hiếu đồng chủ trì hội thảo.

Tại Hội thảo, các chuyên đề đã cung cấp một cái nhìn khái quát về bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự và phân tích sâu các bảo đảm quyền con người cụ thể của người bị buộc tội. Các quyền con người của người bị buộc tội được đề cập là quyền bào chữa, quyền không bị bắt giam giữ tùy tiện, quyền suy đoán vô tội, quyền được bồi thường thiệt hại, quyền được xét xử công bằng, công khai và kịp thời .…Các chuyên đề cũng đánh giá và đề xuất nhiều giải pháp, chủ yếu là giải pháp về pháp luật nhằm bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự. Hội thảo cũng nhận được nhiều câu hỏi và ý kiến đóng góp từ các đại biểu, đặc biệt là GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa. Những kiến nghị các đại biểu đưa ra trong hội thảo là những cơ sở quan trọng góp phần hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 theo hướng tăng cường bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự, đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phù hợp với xu hướng chung của các quốc gia tiến bộ trên thế giới.