Tin Tức

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA “NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN TRONG QUY ĐỊNH TẠI PHẦN CHUNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA “NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN TRONG QUY ĐỊNH TẠI PHẦN CHUNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015
 
Hội thảo khoa học cấp Trường: “Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong Luật phòng, chống tham nhũng”
Hội thảo khoa học cấp Trường: “Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong Luật phòng, chống tham nhũng”
 
Phiên họp giả định: Báo cáo quốc gia lần 5-6 của Việt Nam về thực thi Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em
Phiên họp giả định: Báo cáo quốc gia lần 5-6 của Việt Nam về thực thi Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em
 
Hội thảo khoa học cấp Khoa: “Chế định bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015”
Hội thảo khoa học “Chế định bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015”
 
Buổi nói chuyện chuyên đề: “Tư pháp đối với người chưa thành niên tại Cộng hòa Pháp”
Buổi nói chuyện chuyên đề: “Tư pháp đối với người chưa thành niên tại Cộng hòa Pháp”
 
Hội thảo khoa học “Phòng ngừa các tội phạm về tình dục ở Việt Nam”
Hội thảo khoa học “Phòng ngừa các tội phạm về tình dục ở Việt Nam”
 
Hội thảo khoa học Khoa Pháp luật hình sự: “ Bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự”
Hội thảo khoa học Khoa Pháp luật hình sự: “ Bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự” - Bộ môn Luật Tố tụng hình sự
 
LỄ GIỚI THIỆU MÔN HỌC “TƯ PHÁP ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN”
LỄ GIỚI THIỆU MÔN HỌC “TƯ PHÁP ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN”
 
Hội thảo Khoa học cấp Khoa: “Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng theo Pháp luật hình sự Việt Nam” - Chủ trì: TS. Vũ Hải Anh - Giảng viên Bộ môn Luật hình sự
Hội thảo Khoa học cấp Khoa: “Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng theo Pháp luật hình sự Việt Nam”
 
Khoa Pháp luật hình sự trao học bổng cho sinh viên có tinh thần vượt khó học giỏi
Khoa Pháp luật hình sự trao học bổng cho sinh viên có tinh thần vượt khó học giỏi: Sinh viên Đặng Thuỳ Linh – 410339
 
Hội thảo khoa học “Những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017”
Hội thảo khoa học “Những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017”
 
Chương trình nói chuyện chuyên đề: “Những nội dung mới trong Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi và bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2017”
Chương trình nói chuyện chuyên đề: “Những nội dung mới trong Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi và bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2017”
 
CHI BỘ KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG CHO QUẦN CHÚNG ĐÀO PHƯƠNG THANH - GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ
CHI BỘ KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG CHO QUẦN CHÚNG ĐÀO PHƯƠNG THANH - GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ
 
HỘI THẢO KHOA HỌC:  BẢO VỆ QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM  TRONG TƯ PHÁP HÌNH SỰ VIỆT NAM - KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HỘI THẢO KHOA HỌC:  BẢO VỆ QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM  TRONG TƯ PHÁP HÌNH SỰ VIỆT NAM - KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
 
HỘI THẢO: PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM TỪ GÓC ĐỘ TÂM LÍ HỌC – LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC, KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HỘI THẢO: PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM TỪ GÓC ĐỘ TÂM LÍ HỌC – LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC, KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
 
Khoa Pháp luật hình sự tổ chức Hội thảo khoa học với đề tài “Chế định khởi tố, điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam”. Chủ trì: ThS. Trần Thị Liên - Giảng viên Bộ môn Luật Tố tụng hình sự
Khoa Pháp luật hình sự tổ chức Hội thảo khoa học với đề tài “Chế định khởi tố, điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam”. Chủ trì: ThS. Trần Thị Liên - Giảng viên Bộ môn Luật Tố tụng hình sự
 
Thông tin Buổi lễ Bảo vệ luận án Tiến sĩ Luật học của NCS Vũ Hải Anh - Giảng viên Khoa Pháp luật hình sự
Thông tin Buổi lễ Bảo vệ luận án Tiến sĩ Luật học của NCS Vũ Hải Anh - Giảng viên Khoa Pháp luật hình sự - Trường Đại học Luật Hà Nội tại Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam