Hội thảo khoa học cấp Khoa: “Chế định bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015”

Đăng vào 26/11/2020 00:00

Hội thảo khoa học “Chế định bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015”
Sáng ngày 26/11/2020, Khoa pháp luật hình sự tổ chức hội thảo “Bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015”.
Hội thảo có sự tham gia của một số đại biểu là lãnh đạo cơ sở đào tạo luật trên địa bàn thành phố Hà Nội như PGS.TS Trịnh Tiến Việt- Phó chủ nhiệm khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, một số giảng viên đến từ các cơ sở đào tạo như Đại học Kiểm sát, Học viện Toà án. Góp mặt tại hội thảo còn có sự hiện diện của hầu hết các giảng viên khoa Pháp luật Hình sự và một số đại biểu đến từ các khoa chuyên môn trong trường Đại học Luật Hà Nội. Ngoài ra, đến tham dự và phát biểu tại hội thảo còn có sự hiện diện của PGS. TS Hoàng Thị Minh Sơn- Nguyên trưởng khoa Pháp luật Hình sự và đặc biệt là sự hiện diện của rất nhiều sinh viên quan tâm và yêu thích môn học luật tố tụng hình sự.
Hội thảo do PGS. TS Cao Thị Oanh và TS. Vũ Gia Lâm đồng chủ trì.
Tại Hội thảo, các tác giả đã trình bày các chuyên đề liên quan đến chế định bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự trong Bộ luật tố tụng hình sự, bao gồm cả những vấn đề về lý luận, luật thực định và thực tiễn thi hành. Đặc biệt, các tác giả đã phân tích rõ những bất cập trong quy định của pháp luật tố tụng hình sự như: có sự chưa hợp lý và thống nhất giữa các quy định trong BLTTHS về diện người bị buộc tội, người có quyền bào chữa và được bảo đảm quyền bào chữa; còn bỏ ngỏ một số trường hợp bào chữa chỉ định; bổ sung quyền thu thập chứng cứ của người bào chữa nhưng chưa có cơ chế bảo đảm thực thi; quy định về trách nhiệm của cơ quan điều tra, viện kiểm sát trong việc thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ cho người bị buộc tội trong giai đoạn điều tra, truy tố còn chưa cụ thể; còn thiếu vắng những quy định về thủ tục đăng kí bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, đương sự cũng như chưa làm rõ được thời điểm tham gia tố tụng của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại, đương sự và chưa quy định cụ thể về sự có mặt của người bảo vệ quyền, lợi ích cho bị hại, đương sự tại phiên toà....
Các chuyên đề cũng đánh giá và đề xuất nhiều giải pháp, chủ yếu là giải pháp về pháp luật nhằm bảo đảm tốt hơn cơ chế tham gia tố tụng của người bào chữa cũng như người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự trong tố tụng hình sự, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp.
Hội thảo cũng nhận được nhiều câu hỏi và ý kiến đóng góp từ các đại biểu, đặc biệt là ý kiến của PGS.TS Hoàng Thị Minh Sơn. Những kiến nghị các đại biểu đưa ra trong hội thảo là cơ sở để góp phần hoàn thiện chế định bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng, nâng cao chất lượng hoạt động tố tụng hình sự, góp phần bảo đảm công lý được thực thi, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Một số hình ảnh của Hội thảo: