Hội thảo khoa học “Những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017”

Đăng vào 30/11/2017 00:00

Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Khoa Pháp luật hình sự đã tổ chức Hội thảo khoa học “Những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017” tại Hội trường A401.

Hội thảo gồm 11 chuyên đề, phân tích những điểm mới về phần chung và phần các tội phạm của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các bài tham luận trong hội thảo đã làm rõ được những điểm mới nổi bật trong Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 như: trách nhiệm hình sự của pháp nhân, những điểm mới về hình phạt và các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt, các tội phạm về tham nhũng,…

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều cơ quan, cá nhân trong cũng như ngoài trường như: Học viện Tư pháp, Đại học Kiểm sát Hà Nội…

Một số hình ảnh của Hội thảo: