CHI BỘ KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG CHO QUẦN CHÚNG ĐÀO PHƯƠNG THANH - GIẢNG VIÊN BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ

Đăng vào 25/08/2017 00:00

08 giờ, ngày 25/8/2017, tại Hội trường A402, Chi bộ Khoa Pháp luật hình sự đã tiến hành Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Đào Phương Thanh – Giảng viên Bộ môn Luật hình sự thuộc Khoa Pháp luật hình sự.

Buổi Lễ kết nạp đảng viên được tổ chức trang nghiêm với sự có mặt của đồng chí Trần Quang Huy – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; đồng chí Phạm Thị Thu Hiền – Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Trường; các đảng viên của Chi bộ Khoa Pháp luật hình sự; quần chúng Nguyễn Thị Mai – Giảng viên Bộ môn Luật Tố tụng hình sự được mời tham dự.

Đồng chí Phan Thị Thanh Mai - Bí thư Chi bộ Khoa Pháp luật hình sự đọc và trao quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền.

Đảng viên mới Đào Phương Thanh đọc Lời tuyên thệ.

Bí thư Chi bộ Phan Thị Thanh Mai đại diện Chi ủy nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức Nguyễn Văn Hương – Giảng viên Bộ môn Luật hình sự giúp đỡ đảng viên dự bị Đào Phương Thanh.

Đại diện Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội – Phó Hiệu trưởng Trần Quang Huy phát biểu tại buổi lễ và chúc mừng.

Đại diện Bộ môn Luật hình sự - TS. Lê Đăng Doanh, đại diện Đoàn thanh niên – ThS. Mai Thị Thanh Nhung có bó hoa tươi thắm chúc mừng đảng viên dự bị Đào Phương Thanh.

Buổi Lễ kết nạp đảng viên bế mạc vào 09 giờ cùng ngày.

Trần Thanh Vân

Một số hình ảnh của buổi Lễ kết nạp đảng viên

Bí thư Chi bộ - Phan Thị Thanh Mai trao quyết định kết nạp đảng viên 

Đảng viên mới Đào Phương Thanh đọc Lời tuyên thệ

Bí thư Phan Thị Thanh Mai phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị Đào Phương Thanh

Đồng chí Trần Quang Huy - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội chúc mừngĐồng chí Lê Đăng Doanh - Đại diện Bộ môn Luật hình sự chúc mừng!

Đồng chí Mai Thị Thanh Nhung - Đại diện Đoàn thanh niên chúc mừng!Văn nghệ chúc mừng Lễ kết nạp Đảng!